فهرست محتوا
برگشت به سایت>

موارد اخبار

برای اضافه کردن خبر در فروشگاه اینترنتی می توانید به قسمت مدیریت محتوا >> موارد اخبار مراجعه کنید.

در واقع اخبار و به روز رسانی هر روزه ی آن می تواند باعث رشد هر چه بیشتر سئوی فروشگاه اینترنتی شود.

بخش اخبار در پلتفرم حرفه ای فروشگاه اینترنتی

برای اضافه کردن خبر جدید بر روی گزینه ی مورد جدید کلیک کنید.

اضافه کردن اخبار در پلتفرم حرفه ای فروشگاه اینترنتی

عنوان خبر را وارد نمایید

در قسمت متن کوتاه توضیحات کوتاهی از خبر را وارد نمایید ( متنی که در صفحه ی اصلی فروشگاه اینترنتی نمایش داده خواهد شد)

توضیحات کامل : در این قسمت متن کامل خبر را  بوسیله ادیتور html وارد نمایید.

مجوز دیدگاه : فعال کنید اگر در نظر دارید کاربران بر روی خبر ایجاد شده نظرات خود را عنوان کنند.

تاریخ شروع : تاریخ انتشار خبر در فروشگاه اینترنتی ( فعال کنید در صورتی که می خواهید خبر ایجاد شده طی روزهای آینده در فروشگاه اضافه شود)

تاریخ پایان : تاریخ انقضای خبر را وارد کنید ( در صورتی که می خواهید خبر منتشر شده در تاریخ خاصی از سایت حذف شود)

مختص برای فروشگاه : در صورتی که در نظر دارید خبر ایجاد شده در فروشگاه دیگری منتشر شود,فروشگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید

منتشر شده : برای انتشار خبر این گزینه را فعال کنید

تب سئو :

تب سئو اخبار در پلتفرم حرفه ای فروشگاه اینترنتی

نام صفحه برای جستجو : عنوان خبر ایجاد شده به صورت خودکار در این قسمت قرار می گیرد ( بر حسب قوانین سئو و نتیجه ی بهتر در این راستا عنوان خبر در این قسمت را کوتاه کنید)

عنوان تگ متا : عنوان خبر را در این قسمت وارد کنید

کلمات کلیدی تگ متا : کلمات کلیدی مرتبط با خبر را در این قسمت وارد نمایید

توضیحات تگ متا : در این قسمت می توانید متن کوتاهی از خبر را وارد نمایید

نظرات اخبار :

نظرات اخبار در پلتفرم حرفه ای فروشگاه اینترنتی

در این صفحه نظرات اخبار وجود دارد که می توانید آنها را تایید و یا عدم تایید کنید!

نظرات:

نظری برای این مطلب ثبت نشده است

ّبرای کامنت گذاری ابتدا وارد سایت شوید